Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

7e Themamiddag Kavelruil | Woensdag 20 september 2023

Het Nederlands landschap verandert continu. Zowel letterlijk als figuurlijk. Nederland heeft veel opgaven in een relatief klein gebied. In de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG), als uitwerking van het NPLG, wordt op zoek gegaan naar oplossingen per gebied voor het werken aan natuurherstel, bodemverbetering, klimaatverandering en de kwaliteit van het binnenwater. Per gebied verschillen de opgaven en uitdagingen. Het Rijk heeft de provincies de opdracht gegeven om de provinciale programma’s in de zomer van 2023 af te hebben. Bodem en water gestuurd wordt daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Wat zijn de eerste conclusies uit de provinciale gebiedsplannen? In hoeverre is een instrument als nationale of een provinciale grondbank nodig? En, hoe kan het kavelruilinstrument hier een rol in vervullen? Wat zijn de kansen?
Bij deze gebiedsplannen speelt de transitie van de landbouwsector een belangrijke rol. Politiek lijkt er een scherpe, principiële tegenstelling te bestaan tussen natuur en landbouw. Maar… is dit in de praktijk ook zo? En zijn er tussenvormen denkbaar? En wat kan kavelruil voor deze ondernemingsvormen betekenen?

Tijdens deze 7e themadag ‘kavelruil’ hoor je deskundigen en wetenschappers met verhalen, tips en aandachtspunten uit en voor de praktijk!

Het programma volgt zo spoedig mogelijk als alle sprekers bekend zijn. Uiteraard eindigen we weer meer een netwerkborrel.

Onderwerp
Kavelruilen in een veranderend landschap

Datum
20 september 2023, vanaf 13:00 uur

Locatie
Nader te bepalen

Aanmelden
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Na aanmelding houden wij rekening met uw komst. Aanmelden vóór 13 september 2023 o.v.v. themadag kavelruil 2023.

Genodigden
Adviseurs, (beleids)medewerkers, juristen, rentmeesters, taxateurs, (kandidaat-)notarissen, notarieel medewerkers, fiscalisten en andere professionals die geïnteresseerd of betrokken zijn bij en/of te maken hebben met het instrument kavelruil, bijvoorbeeld in het kader van gebiedsontwikkeling, grondbeleid en transitie van het landelijk gebied.

Studiepunten
Bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR), de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) en de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) worden studiepunten aangevraagd.

Avatar foto

Van de redactie