Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Woendag 14 en donderdag 15 juni Tweedaagse cursus ‘Dilemma’s in de Zuidwestelijke Delta’

Op woensdag 14 juni en donderdag 15 juni vindt er een tweedaagse cursus met het thema ‘Dilemma’s in de Zuidwestelijke Delta’ plaats. Hier zal worden ingegaan op maatschappelijke opgaven en juridische aspecten.

Nederland staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Vanuit de ruimte is goed te zien dat Nederland eigenlijk één grote delta is. Een groot deel van het land ligt onder de zeespiegel. Ook vindt het water via de grote rivieren door ons land hun weg naar de zee. Dit maakt Nederland een typisch deltagebied. Dit deltagebied verandert al miljoenen jaren regelmatig van gedaante. En al even lang spelen klimaatveranderingen, veranderde rivierlopen het gebied en de bewoners parten. Die dynamiek vertaalt zich onder meer in de verdeling van zout en zoet water (in grond- en oppervlaktewater), ecologie en verandert menselijk gebruik van land en water. Alle facetten en ingrepen zijn op de vierkante meter merkbaar. De opgaven zijn complex. Met name in het landelijk gebied komen veel acute maatschappelijke opgaven samen. Zo doen bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? Deze sector staat voor een transitie naar een kringlooplandbouw in 2030.

Partijen moeten de handen ineenslaan: overheden, burgers, agrariërs, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Hierin is (juridische) kennis noodzakelijk om de maatschappelijke opgaven met de (grond)eigenaren en -gebruikers handen en voeten te geven. Tijdens deze tweedaagse cursus nemen wij u mee in de diverse (juridische) aspecten die spelen en/of gaan spelen. Diverse sprekers, vanuit onderwijs, wetenschap en praktijk zullen u informeren en activeren. Uiteraard is er tussen de diverse sessies en tijdens de netwerkborrel ruimte om te netwerken en om uw vakgenoten te spreken.

Onderwerp
Dilemma’s in de Zuidwestelijke Delta

Programma | Dag 1
09.30-10.00 uur: Inloop en koffie

10.00-10.15 uur: Opening, algemene inleiding en overzicht
De heer prof. mr. Jeroen Rheinfeld, Rijksuniversiteit Groningen
10.15-10.45 uur: Uitdagingen in de Delta- kansen, bedreigen en kennisontwikkeling
De heer Willem den Ouden, algemeen directeur Delta Platform en mevrouw prof. dr. Barbara Oomen, Universiteit Utrecht

10.45-12.15 uur: Verdeling schaarse ruimte
10.45-11.30 uur: Eigendom, gebruik en landinrichting
De heer ing. Jan Spijkerboer, Kadaster
11.30-12.15 uur: Agrarisch recht en (kavel)ruilen in de grensstreek
De heer prof. mr. Jeroen Rheinfeld, Rijksuniversiteit Groningen

12.15-13.00 uur: Lunch

13.00-14.30 uur: Voedsel en landgebruik
13.00-13.45 uur: Voedsel, grond en duurzaamheid
De heer dr. Herman Lelieveldt, University College Roosevelt (UCR) Middelburg
13.45-14.30 uur: Pacht van agrarische gronden: dilemma’s en actualiteiten
Mevrouw mr. Els Harbers, VanGoud Advocaten

14.30-15.00 uur: Koffiepauze

15.00-16.30 Bestuursrecht, samenwerking en governance
15.00-15.45 uur: Dilemma’s in het bestuursrecht en in vergunningverlening
De heer mr. Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit
15.45-16.30 uur: Samenwerking in de Delta
De heer Arno Nolte, Delta Platform

16.30-17.30 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Datum
14 juni 2023, vanaf 09:30 uur

Locatie
Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg

____

Programma | Dag 2
09.30-10.00 Inloop en koffie

10.00-10.15 uur: Opening, algemene inleiding en overzicht
De heer prof. mr. Jeroen Rheinfeld, Rijksuniversiteit Groningen

10.30-12.00 uur: Leven onder de zeespiegel
10.30-11.15 uur: Gevolgen klimaatverandering t.a.v. water
Mevrouw dr. Liliane Geerling, HZ University of Applied Sciences
11.15-12.00 uur: Verzekering, recht en water
De heer mr. Ronald Pieterse

12.00-13.00 uur: Lunch

13.00-14.30 uur: Gebiedsontwikkeling
13.00 -13.45 uur: Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet
De heer prof. dr. ing. Arjan Bregman, Rijksuniversiteit Groningen
13.45-14.30 uur: Transitie in de Delta en vrijkomende agrarische bebouwing
De heer mr. Gert-Jan de Jager, Kneppelhout

14.30-15.00 uur: Koffiepauze

15.00-16.30 uur: Anders denken, anders doen
15.00-15.45 uur: Nieuwe economie
Mevrouw dr. Godelieve Spaas, Avans Hogeschool
15.45-16.30 uur: Watermanagement
De heer mr. dr. Herman Kasper Gilissen, Universiteit Utrecht

16.30-17.30 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Datum
15 juni 2023, vanaf 09:30 uur

Locatie
HZ University of Applied Sciences, Het Groene Woud 1-3, 4331 NB Middelburg

____

Kosten
€525,- excl. btw:14 juni 2023
€525,- excl. btw: 15 juni 2023
Combi-inschrijving (14 + 15 juni): €800,- excl. btw (€250,- korting).
Studenten kunnen zich onder vermelding van hun studentnummer gratis aanmelden (maximaal 20 plaatsen en 10 plaatsen per cursusdag beschikbaar) via wam.den.ouden@hz.nl

Studiepunten VASN
5 PE-punten voor 1 dag
10 PE-punten voor 2 dagen

Aanmelden
U kunt zich voor deze cursus aanmelden via de website van het Instituut voor Agrarisch Recht. Voor meer informatie leest u het programma en de uitnodiging. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat per mail info@vasn.nl of telefonisch 013 594 42 17.

Avatar foto

Van de redactie