Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

190.00 hectare landbouwgrond in bezit van de Nederlandse overheid

Het Kadaster en Wageningen University & Research zochten uit hoeveel landbouwgrond in Nederland in handen van de (semi-)overheid is. Gebaseerd op de situatie per eind 2023 blijkt het om 190.000 hectare te gaan.

Daarbij gaat het niet alleen om de Rijksoverheid, provincies en gemeenten, maar ook om bijvoorbeeld waterschappen, Staatsbosbeheer, Prorail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoe dit bezit over de verschillende (semi-)overheidsorganen is verdeeld en waar deze gronden zich globaal bevinden is terug te vinden in een gezamenlijke publicatie overheid landbouwgrond. Met tabellen en kaarten wordt een en ander inzichtelijk gemaakt.

Wat blijkt: niet de Staat, gemeenten of provincie bezitten de meeste landbouwgrond, maar Staatsbosbeheer, waarbij wel de kanttekening hoort dat het daarbij vaak om gronden met een natuurfunctie met agrarisch medegebruik gaat.

Een deel van de landbouwgrond is bestemd voor toekomstige woningbouw, industrie of natuur.
Totdat de bestemming is gewijzigd, blijft de grond agrarisch in gebruik.
Maar ook dijken die begraasd worden tellen bijvoorbeeld mee.

Absoluut én relatief gezien ligt de meeste (Rijks)overheidsgrond in Flevoland. Dit is nog het gevolg van de inpoldering die van rijkswege werd uitgevoerd.

De publicatie geeft een overzichtelijk en soms ook verrassend beeld van de omvang en ligging van agrarische gronden in bezit van de overheid. De agri-notaris heeft regelmatig te maken met privaatrechtelijke transacties waarin (agrarische) gronden van de (semi-)overheid een rol spelen.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s