Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) hebben het ministerie van LNV en provincies doelen gesteld voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het NSP is de nationale invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er is echter door LNV ongeveer 200 miljoen euro te weinig begroot voor uitvoerding van het ANLB in de huidige GLB-periode. LNV heeft gezocht naar dekking van het tekort, zonder succes.

Volgens Dirk de Lugt van BoerenNatuur in een opiniestuk in Nieuwe Oogst is er, als er geen dekking komt, geen andere optie dan afschalen van het ANLb. Daarnaast doet afschaling afbreuk aan de motivatie en het vertrouwen bij alle betrokken partijen, waaronder de deelnemende boeren.

De agrarische collectieven hebben inmiddels langjarige afspraken gemaakt met hun deelnemers, op basis van de gemaakte afspraken en toezeggingen over het beschikbare budget. Het vorenstaande is weer een voorbeeld van gedane toezeggingen, die vervolgens niet nagekomen worden.

Avatar foto

Marco Lenderink

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr M. (Marco) Lenderink, notaris en mediator. Ondernemer in Haaksbergen. Secretaris van de stichting Vrienden van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s