Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en teeltpacht

Sinds 1 januari 2024 is de Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 deels in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), de doorschuifregeling (DSR) en de teeltpachtovereenkomst bij vruchtwisseling.

Een belangrijke wijziging is dat aan derden verhuurd vastgoed standaard wordt aangemerkt als beleggingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling voor vermogen in box 2 (aanmerkelijk belang).

De BOS is een faciliteit in de Successiewet en stelt schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen tot bepaalde bedragen vrij van schenk- en erfbelasting, als dat plaats vindt in het kader van een bedrijfsoverdracht.

Sinds 1 januari van dit jaar wordt verhuurd onroerend goed aangemerkt als beleggingsvermogen en dat betekent dat de BOR niet meer toegepast kan worden op verhuurd onroerend goed. Maar voor gronden in vruchtwisseling is onder voorwaarden een uitzondering gemaakt. Vruchtwisseling (het ene jaar aardappelen en het andere jaar maïs, bijvoorbeeld), zorgt voor verbetering van de bodemstructuur. Als men hier gebruik van maakt, dan mag de BOR wel worden toegepast op deze gronden.

Maar… er is wel een belangrijke en beperkende voorwaarde opgenomen in de wet. Voor deze gronden moet een schriftelijke teeltpachtovereenkomst worden gesloten met alle partijen. Het bijzondere is dat deze niet hoeft te worden geregistreerd door de Grondkamer. Normaal gesproken moet een teeltpachtovereenkomst wel worden goedgekeurd door de Grondkamer.

Wat is belangrijk?

  • Er moet sprake zijn van een schriftelijke teeltpachtovereenkomst; vaak was tot op heden sprake van een mondelinge overeenkomst;
  • De overeenkomst mag niet worden afgesloten voor langer dan één jaar;
  • De vruchtwisseling moet noodzakelijk zijn; de vraag is bij welke teelten dat speelt;
  • Een teeltpachtovereenkomst moet binnen twee maanden na de ingangsdatum worden voorgelegd aan de Grondkamer ter registratie, anders gelden volgens de Pachtwetgeving de regels van reguliere pacht. LTO Nederland heeft nog suggesties gedaan voor aanpassing, maar die hebben het niet gehaald.

Tijdens cursussen en bijeenkomsten zijn de wetswijzigingen besproken. Het feit dat in de fiscale wetgeving staat dat registratie van de teeltpacht niet geregistreerd hoeft te worden, terwijl dat op basis van pachtwetgeving juist wel aan te bevelen is, geeft maar weer eens aan, hoe slecht sommige wetgeving op elkaar is afgestemd. Het is erg opletten bij de BOR en bij vruchtwisseling.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s