Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Brabant stopt met vergunningverlening emissiearme stallen

De provincie Noord Brabant stopt tijdelijk met de vergunningverlening voor emissiearme stalsystemen, zo blijkt uit dit artikel in Melkvee. Volgens de provincie is er te veel onzekerheid over de emissiefactor door de recente rechterlijke uitspraken over de systemen. Ook een rapport van de WUR over het Rav-systeem speelt een rol.

ZLTO heeft met “grote verbazing” kennis genomen van het besluit en geeft aan dat het niet uit te leggen is aan boeren en burgers. Volgens de Raad van State en Rechtbank Oost Nederland is er twijfel over de emissiefactor voor melkvee en de toepassing bij jongvee. De provincie gelooft wel in innovatie, maar is van mening dat ze zekerheid nodig heeft.

Volgens de provincie moet het ministerie duidelijkheid geven over de systematiek.

Dit zal in de praktijk, naast de onzekerheden rondom stikstof, effecten hebben op bijna alle Wnb-vergunningverleningstrajecten (Wet natuurbeschermingsvergunningen), waardoor plannen vertraging zullen oplopen.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.