Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Brief Eurocommissaris Sinkevicius

Opnieuw heeft Eurocommissaris Sinkevicius het kabinet een brief geschreven. In deze brief geeft hij aan dat Nederland echt de afspraken moet nakomen voor wat betreft de vermindering van stikstof. Hij schrijft dat elk Natura-2000-gebied onder de kritische depositowaarde moet blijven. Sinkevicius houdt ook vast aan het jaartal 2030; het jaar waarin de afspraken gerealiseerd moeten zijn.

Verder waarschuwt Sinkevicius dat het uitkopen van boeren (en daarmee verminderen van stikstofuitstoot) niet tot gevolg mag hebben dat ergens anders de stikstofuitstoot juist weer toeneemt. De brief kunt u zelf ook teruglezen in deze bijdrage van NOS.nl.

NOS.nl bundelt ook de reacties van een aantal bewindslieden. Minister Van der Wal zegt ‘even geschrokken’ te zijn, maar wil inhoudelijk nog niet reageren op de brief. Ook minister Adema wil nog niet veel kwijt. Eerst moet de brief beter worden bestudeerd.Wel wil hij zeggen dat hij het ‘een vrij strakke brief’ vond. Brussel wil blijkbaar dat 100% van de natuurgebieden onder de kritische depositowaarde komen, terwijl in het regeerakkoord een percentage van 74% is afgesproken.

Premier Rutte is positief. Hij gelooft dat de coalitie er wel uit komt, en dat een nieuwe aanpak voor een aantal problemen te vinden is.

Vice-premier Kaag is iets minder optimistisch. ‘Het zijn moeilijke kwesties.’

Ondertussen is er ophef ontstaan over het moment van versturen van de brief, zo vlak na de provinciale verkiezingen en voor het kamerdebat over de verkiezingsuitslagen. Maakt Brussel zich zorgen over de uitslag van de verkiezingen? Is er sprake van teveel bemoeienis vanuit Europa? Of is het tijdstip van versturen gewoon toeval geweest?

SGP-Europarlementariër Ruissen gelooft niet in toeval. Hij ziet in de brief ‘een steunverklaring aan het kabinet’, aldus Nieuwe Oogst. Ruissen zegt al vaker verbaasd te zijn over de bemoeizucht vanuit Brussel. Zo noemt hij ook het advies van Diederik Samsom aan minister Van der Wal om meer in te zetten op onteigening van veehouders. Overigens ontkent minster Van der Wal dat Samson voor onteigening heeft gepleit; hij heeft slechts gewezen op verschillende mogelijkheden.

Er zijn meer Europarlementariërs die kritiek hebben op de stikstofbrief van Sinkevicius. Europarlementariër Manfred Weber noemt de brief ‘een blunder van jewelste’. Europarlementariër Esther de Lange noemt de brief ‘onbegrijpelijk, verkeerde boodschap op het slechts mogelijke moment’.

Inmiddels is het kamerdebat over de verkiezingsuitslag geweest, waarbij de stikstofproblematiek natuurlijk een heet hangijzer was. Na een marathon-debat is nog niet veel duidelijkheid gekomen. Het vertrouwen in het kabinet staat zwaar onder druk, maar de coalitiepartijen blijven elkaar steunen.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.