Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Demissionair kabinet kan doorgaan met stikstofaanpak

Het stikstofbeleid is niet controversieel verklaard hetgeen betekent dat het kabinet door kan gaan met de genomen en aangekondigde maatregelen. Minister Van der Wal zal echter de nieuwe stikstofwet niet indienen; de daarin genoemde stikstof ’deadline’ in 2030 is daarmee van de baan.
Het jaartal is minder van belang, de nadruk ligt nu op de staat van de natuur c.q. het voorkomen van de verslechtering van de natuur aldus de minister.

In een terugblik op het Kamerdebat blijkt dat politieke partijen hier verschillend over denken aldus een artikel in Nieuwe Oogst.

De bestaande Wet stikstofreductie en natuurverbetering blijft vooralsnog van toepassing; in die wet zit wél een ijkmoment, met een reductiedoel van 40% in het jaar 2025. Het is daarom ook van belang dat er binnenkort regelingen voor innovatie, extensivering en verplaatsing komen. Volgens de minister is het de bedoeling dit voor 1 april 2024 rond te hebben. Een regeling voor bedrijfsverplaatsing ligt wel lastiger omdat de Europese Commissie daar streng op toeziet.

Lopende (stimulerings-)regelingen zijn veelal nog steeds aan te vragen. Of het Transitiefonds daar ook bij komt is de vraag: de Tweede Kamer heeft daar mee ingestemd, de Eerste Kamer kan het nog controversieel verklaren.

Van der Wal geeft aan dat de optie vergunningen intrekken en onteigenen wat haar betreft komt te vervallen. Het ministerie onderzoekt daarvoor andere mogelijkheden.

Ook de nauwkeurigheid van de Kritische Depositiewaarde kwam aan de orde. Deze waarde blijft van belang bij vergunningaanvragen maar wordt door het ministerie in de toekomst mogelijk vervangen door een alternatieve waarde.

Een ruimer budget voor de zogenaamde blauwe diensten voor natuur- en landschapsbeheer is nodig om te voorkomen dat bestaande activiteiten op dit gebied weer worden afgeschaald. In het – niet doorgegane – landbouwakkoord was daarvoor het nodige geregeld, waaronder financiële dekking. Minister Adema kan daar weer mee aan de slag wanneer hij van de Tweede Kamer de opdracht én de financiële ruimte krijgt.

De val van het kabinet heeft de invoering én uitvoering van diverse regelingen ten aanzien van de stikstofreductie op z’n minst vertraagd. Voor agrariërs blijft het daardoor lastig om afgewogen keuzes te maken met betrekking tot de bedrijfsvoering van hun bedrijf. Met de verkiezingen voor de deur zal die onzekerheid nog wel even voortduren.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.