Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Discussie over grondgebonden melkveehouderij laait weer op

Hoe kan de melkveehouderij meer grondgebonden worden, zodat het mestbeleid eenvoudiger kan en de melkveehouderij in de toekomst beter past in de kringlooplandbouw?

Al jaren staat de wijze waarop de melkveehouderij meer grondgebonden kan worden ter discussie. Nieuwe Oogst schrijft er over. Als het aan minister Adema ligt, wordt deze discussie beslecht in het Landbouwakkoord. De minister kondigde in november 2022 een norm voor grondgebondenheid aan plus een mestafzet in de directe omgeving. Andere partijen aan de sectortafel melkvee, waaronder de LTO-vakgroep Melkveehouderij, de Rabobank en vertegenwoordigers van accountantskantoren zijn sceptisch. De partijen in de melkveehouderij hebben een lastige puzzel te leggen.

Het feit dat de puzzel nog steeds niet is gelegd geeft onzekerheid. Dit komt ook boven in de gesprekken die bij de agri-notaris aan tafel worden gevoerd. Het zou goed zijn als het landbouwakkoord er op korte termijn komt, zodat er duidelijkheid komt over het toekomstperspectief. De agri-notaris volgt de ontwikkelingen op de voet.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.