Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Ecologische Autoriteit: ingrijpen natuur is nodig

In opdracht van het demissionaire kabinet heeft de Ecologische Autoriteit zeventig natuurrapporten getoetst.

De stille hoop van boeren was dat een bredere focus (niet alleen kijken naar de stikstofneerslag) tot een positiever beeld zou leiden, maar dat blijkt niet het geval, zoals te lezen valt bij NOS.

Een nieuw kabinet moet aan de slag, niet alleen met de erkende natuurgebieden, maar ook de natuur daarbuiten. De conclusie is dat het slecht gaat met de Natura 2000-gebieden. Het gaat niet alleen om de stikstofneerslag, maar ook om verdroging, slechte waterkwaliteit en klimaatverandering. Uit de getoetste rapporten blijkt tot nu tot dat de natuur in de meeste gebieden verslechtert of dreigt te verslechteren.

De Autoriteit waarschuwt dat de huidige staat van de natuur er zelfs toe kan leiden dat de overheid vergunningen van bedrijven moet intrekken om aan de regels te voldoen.

Een advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes is niet opgevolgd: hij adviseerde om evenredig agrarische experts op te nemen in de Ecologische Autoriteit, zodat alle kennis gebundeld werd.

Demissionair minister Van der Wal geeft aan dat de natuur echt onder druk staat en ze wil blijven investeren in natuurherstel.

Hoe lang ze dat nog kan doen, is de vraag. We wachten de vorming van een nieuw kabinet af en de thans met elkaar pratende partijen denken verschillend over de aanpak van het stikstofprobleem.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s