Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Een nieuwe landbouwminister

Het zal u niet zijn ontgaan: we hebben een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De heer Piet Adema is sinds kort de nieuwe minister van LNV.

In Nieuwe Oogst vindt u meer informatie over de achtergrond van de heer Adema. De in Friesland geboren minister is afkomstig uit het bedrijfsleven, met name de bouwwereld. Daarnaast is hij al langere tijd politiek actief. Hij was partijvoorzitter voor de ChristenUnie, gedeputeerde in de provincie Friesland en waarnemend burgemeester in verschillende gemeenten. Hij begint dan ook met een behoorlijke politiek-bestuurlijke ervaring aan deze nieuwe functie.

Om te beginnen, vlak voordat ‘het rapport Remkes’ (met aanbevelingen om uit de stikstofcrisis te komen) werd gepresenteerd noemt Adema in Nieuwe Oogst juist een goed moment. Hij hoopt dan ook met de aanbevelingen daadwerkelijk aan de gang te kunnen.

Adema wil de boeren rust, zekerheid en duidelijkheid bieden. Daar is behoefte aan. Hij ziet zeker een toekomst voor de boeren in Nederland. De boeren zijn belangrijk voor de leefbaarheid, voor natuurbeheer en de voedselvoorziening. Maar Adema realiseert zich ook dat het vertrouwen in de overheid op dit moment niet goed is. Daar moet in de eerste plaats aan gewerkt worden. Er zijn in het verleden zaken niet goed gegaan. Adema noemt daarbij de eenzijdige focus op de boeren in de stikstofdiscussie. Hij wil het gesprek met de sector aangaan, verbinding zoeken, met de blik op de toekomst.

Een frisse wind in LNV? We zullen zien. Ik merk in mijn praktijk zeker dat er ‘rust, zekerheid en duidelijkheid’ voor de boeren nodig is. Ik hoop dan ook dat de heer Adema dit kan bieden.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.