Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Effect uitkoop piekbelaster op stikstofneerslag minimaal

Je zou denken dat de uitkoop van piekbelasters (circa 3.000 agrarische bedrijven en 20 industriële bedrijven) zoden aan de dijk zet. Toch lijkt dat tegen te vallen.

De NOS heeft wetenschappers van de Wageningen Universiteit (WUR) gevraagd het effect van de uitkoopregeling van piekbelasters (kosten circa 1 miljard euro) op de stikstofuitstoot uit te rekenen. De stikstofneerslag in Nederlandse natuurgebieden zal volgens die berekeningen met maximaal 2,5% afnemen.

In het artikel op de site van de NOS effect uitkoop piekbelasters minimaal legt Wim de Vries van de WUR uit hoe dit zit: stikstof komt namelijk niet alleen van zo’n 50.000 agrarische bedrijven, maar ook van honderdduizenden overige bedrijven in Nederland én het buitenland.
De impact van de piekbelasters op de totale uitstoot is daardoor laag; ook omdat een deel van de “stikstofwinst” weer wordt gebruikt om bouwvergunningen af te geven.

Het kabinet wijst erop dat naast de uitkoopregeling ook bedrijfsverplaatsing en invoering van nieuwe innoverende technieken een rol spelen. Al met al zou dit in totaal tot 8 procent stikstofreductie moeten leiden. In hoeverre dat percentage bereikt kan worden hangt af van de interesse in de verschillende regelingen. Dat is nu nog niet duidelijk.

De WUR noemt dat met bijdrages van álle agrarische en industriële bedrijven wél een beduidend hogere stikstofreductie kan worden behaald. Daar zijn wel plannen voor, maar die komen op het bordje van een volgend kabinet.

In het artikel wordt de wijze van berekening door de WUR nader toegelicht. Het RIVM beschikt over meer gegevens en zal met die gegevens een preciezere berekening uitvoeren.

De verwachte milieu-opbrengst van de ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling was nog niet eerder berekend. Onduidelijk is nog steeds of deze regeling samen met de andere regelingen voor voldoende stikstofreductie zal zorgen en, naast natuurherstel, ook de vele stilgelegde activiteiten in Nederland weer vlot kan trekken. Een beter beeld zullen we pas krijgen wanneer de randvoorwaarden van alle aangekondigde maatregelen vorm krijgen. Vanwege de val van het kabinet zal dit nog wel even kunnen duren.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.