Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Geen extra vergunning nodig voor weidegang

Melkvee.nl gaat in op de uitspraak van de Raad van State waarin is beslist dat geen extra vergunning nodig is voor het weiden van koeien. De Raad van State bepaalde dat er bij meer beweiding minder stalmest wordt uitgereden en dat extra weiden dan ook geen negatieve gevolgen heeft voor de natuur. Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland en Omgeving bij LTO, is blij met deze uitspraak. LTO heeft zich altijd fel tegen een dergelijke vergunning verzet.

Een gewone melkveehouder die zijn vergunningen op orde heeft hoeft geen verdere actie te ondernemen volgens Trienke Elshof. Dat kan anders zijn als een aanpassing van de vergunning speelt of een handhavingsverzoek. Deze boeren zullen moeten aantonen dat de grond die zij gebruiken ook al landbouwgrond was op het moment dat het betreffende natuurgebied werd aangewezen, maar LTO verwacht hiermee geen problemen. Bekeken wordt nog of de uitspraak extra stikstofruimte kan opleveren, omdat de grond die in de loop van de jaren aan de landbouw is onttrokken nu niet meer wordt bemest.

Als agri-notaris ben ik van mening dat het goed is dat er op dit punt geen extra vergunning nodig is. De agrarisch ondernemer heeft al genoeg aan zijn hoofd en het is soms een hele puzzel voor die ondernemer om nog een beetje zicht te houden op de wet- en regelgeving. De agri-notaris helpt graag mee om de puzzel te leggen.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.