Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Geen steun voor natuurplan van Frans Timmermans

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich op initiatief van de BoerBurgerBeweging uitgesproken tegen de nieuwe natuurplannen van Eurocommissaris Timmermans.

Nieuwe Oogst schrijft hierover. Het voorstel van Timmermans hield in dat ook natuur rondom Natura 2000 gebieden niet mag verslechteren. Natuur in dorpen en steden zou ook onder deze regeling vallen. Als gevolg van de nieuwe regeling zouden gemeenten vastlopen met hun eigen ruimtelijk beleid. Het kabinet wordt verzocht zich maximaal in te zetten om dit verslechteringsverbod uit de Verordening natuurherstel te krijgen.

Ruimtelijke ontwikkeling en milieubescherming bevinden zich soms in een spanningsveld. Als er sprake is van een grondtransactie spelen milieuaspecten een steeds belangrijkere rol. Milieu aspecten kunnen ook juridische consequenties hebben. De Agri-Notaris is op de hoogte van de ontwikkelingen en kan u hierover adviseren.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.