Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Goed nieuws voor de piekbelasters?

Onlangs heeft minister Christianne van der Wal in de Tweede Kamer (technische) vragen beantwoord over de stikstofproblematiek.

Uit metingen van het RIVM blijkt dat de stikstofuitstoot tot maximaal 500 meter kan worden toegerekend aan de bron. Op grotere afstand neemt de absolute depositobijdrage snel af. In boerenbusiness vindt u een grafiek, die dit ook mooi laat zien.

Is dit goed nieuws voor de zogenaamde piekbelasters, de veehouderijen dicht bij Natura-2000 gebieden? De Stichting Stikstofclaim denkt dat het voor het kabinet heel lastig wordt om de boeren dichtbij natuurgebieden aan te pakken, zoals dat nu gebeurt. Vorig jaar verscheen van TNO al een kritische studie, waarbij werd gesteld dat stikstofdeposito pas meetbaar is vanaf 10 mol. In combinatie met deze metingen van RIVM (over welke afstand de emissie nog is toe te rekenen aan de bron) kan het kabinet, volgens de Stichting Stikstofclaim, niet voortgaan op de ingeslagen weg.

De minister lijkt het belang van de kritische depositowaarde (KDW) op een natuurgebied inmiddels wat te nuanceren, en geeft toe dat ook andere factoren meetellen. Zo lijken ook de berekeningen van de Aerius-calculator steeds vaker als ‘ondersteunend’ te worden gebruikt.

De Stichting Stikstofclaim zet zich ook in om de koppeling tussen het Aerius-model en de stikstofwetgeving te verbreken. Het uit de wet krijgen van de kritische depositowaarde houdt ook andere organisaties bezig, waaronder Agractie, en zal aan de orde komen in de overleggen rond het Landbouwakkoord.

Wellicht een kleine opening voor de boeren, vlakbij een natuurgebied. We wachten met hen in spanning af.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.