Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Hoe komen provincies aan grond voor uitvoering grondbeleid?

In het Nationaal Programma Landelijk gebied (Nplg) is opgenomen dat provincies 165.000 hectare grond nodig hebben voor het bereiken van de doelen opgenomen in dit plan.

In een artikel van Wageningen University& Research worden door o.a. hoogleraar agrarisch recht Jeroen Rheinfeld de verschillende instrumenten voor verwerving van agrarisch grond en opstallen door de provincies op de rij gezet.

Deze variëren van vrijwillige kavelruil, ruilverkaveling, opkoop tot onteigening. Ook het vestigen van een voorkeursrecht koop hoort in dit rijtje thuis. Bij opkoop, onteigening en voorkeursrecht koop wordt de provincie eigenaar van de grond en kan deze verkopen (onder voorwaarden) of verpachten, aan bijvoorbeeld biologische boeren. Echter verkopen is voor de overheid aan regels gebonden op grond van het Didamarrest (beperkende regels bij 1 op 1 verkopen), terwijl op grond van het Altmarkarrest de overheid moet oppassen voor het verlenen van ongeoorloofde staatssteun aan bijvoorbeeld natuur inclusieve boeren. Ook moet de overheid steeds rekening houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Op dit moment kiest de provincie voor de inzet van vrijwillige middelen om gronden te verwerven, te weten kavelruil en opkoop via de grondbank. Hiermee wordt alleen het behalen van de 165.000 hectare-doelstelling een enorme (lees: onhaalbare) uitdaging.

Voor mij als agri-notaris een zeer lezenswaardig artikel waar alles kort en duidelijk op de rij gezet wordt door Jeroen Rheinfeld. Zeker een aanbeveling voor andere geïnteresseerden om dit ook te lezen.

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s