Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Interview Willem Bruil over stikstofproblematiek

Hoe zit het nu eigenlijk echt met de wetgeving en de rechtspraak over de stikstofproblematiek? Kan er straks onteigend worden door de overheid? Willem Bruil ziet het stikstofbeleid vastlopen.

In een uitgebreid interview in Vee & Gewas geeft hij zijn mening over de minister en over de rechtspraak.

Minister Van der Wal roept steeds dat ze niet anders kan, dat het moet van Brussel en dat het moet van de Raad van State. Volgens Bruil is dat absoluut niet waar.

Hij begint te melden dat de Habitatrichtlijn geen termijn noemt. Deze richtlijn geeft aan dat je de natuur in goede staat van instandhouding moet brengen, door passende maatregelen te nemen en beerplannen te maken. Er is niet beschreven wanneer dat dan moet.
Het vorige kabinet heeft wel in de Wet Natuurbescherming opgenomen dat in 2035 74% van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische Depositiewaarde moet vallen. Dat is geen inspanningsverplichting maar een resultaatsverplichting. Het is volgens Bruil een vreemde norm, maar die staat er nu wel.
Die norm zal in 2030 niet gehaald worden en dan zal er wel weer geprocedeerd gaan worden, maar onteigenen? Daar is volgens Bruil geen grondslag voor. Wel zou er dan een mogelijkheid zijn om de milieuvergunning of de natuurvergunning in te trekken. Vervolgens zal dan ook de wijze en hoogte van schadevergoeding heel ingewikkeld worden.

Ook geeft hij aan dat de Raad van State in zijn uitspraak uit mei 2019 nooit heeft gezegd dat de stikstofuitstoot omlaag moest. Het gaat om het tegengaan van verslechtering. Bruil beticht hierbij de Raad van State van destructieve rechtspraak.

Wat moet er wel gebeuren? Volgens Bruil moet je in de beheerplannen passende maatregelen opnemen om de stikstofdepositie voor het betreffende gebied omlaag te brengen. Bruil pleit voor gebiedsgerichte aanpak en hij roept boeren op met beheerplannen aan de slag te gaan.

Het interview in Vee en Gewas geeft een goed beeld van de wijze waarop de overheid met uitleg van wetgeving en rechtspraak omgaat. Het is te hopen dat ook de Minister en/of de ambtenaren van het ministerie dit gaan lezen. Laten we hopen dat gebiedsgerichte aanpak een opening kan gaan bieden. Bij de laatste kavelruilmiddag is ook aandacht besteed aan de gebiedsgerichte aanpak.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.