Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Is een positieve weigering gelijk te stellen aan een natuurvergunning?

Als een boer een natuurvergunning aanvraagt, kan de provincie in plaats van de vergunning een positieve weigering afgeven, als de voorgenomen activiteiten niet tot een beduidende verslechtering van de natuur leiden. Dat wil zeggen dat de provincie besluit dat geen vergunning is vereist, meestal met een disclaimer. De disclaimer houdt in dat er geen rechten aan het besluit kunnen worden ontleend. Daarmee is er nog steeds geen zekerheid voor de betreffende veehouder.

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs gezegd dat een positieve weigering dezelfde rechten geeft als een natuurvergunning, ondanks de disclaimer van de provincie. Deze rechtzaak werd aangegaan door de Stichting Stikstofclaim (SSC) samen met een boer uit Gelderland. De SSC is zeker tevreden met de uitspraak, maar denkt toch hoger beroep in te stellen.

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland is alleen van toepassing in de provincie Gelderland. Door het instellen van hoger beroep volgt er een uitspraak van de Raad van State. ‘Zodat alle veehouders die een positieve weigering ontvangen erop kunnen vertrouwen dat deze net zoveel rechtszekerheid geeft als een natuurvergunning’, aldus John Spithoven, voorzitter van SSC, in Melkvee.

Zekerheid is zo ontzettend hard nodig in de agrarische sector. Ik merk dit geregeld in mijn praktijk. Er moet duidelijkheid komen voor de boeren, zodat zij weer vooruit kunnen kijken.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.