Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Is er toekomst voor de glastuinbouw in Nederland?

De NOS belicht de huidige status van de glastuinbouw in Nederland. Deze sector exporteert 85% van haar productie; economisch draagt de sector ‘slechts’ 1,1 procent bij aan het bruto binnenlands product. Werknemers komen vooral uit het buitenland.

In het Westland, en dan met name in de gemeente Westland en omliggende plaatsen, is zo’n 25% van de Nederlandse glastuinbouw gevestigd. Daar heeft het grote aantal arbeidsmigranten flinke impact op omwonenden en woningzoekenden. De woonomstandigheden van arbeidsmigranten, de tijdelijkheid van hun verblijf en de druk op de beschikbare woningen zorgen voor een achteruitgang van de leefbaarheid in de regio en ook vanuit de lokale politiek is er kritiek aldus het artikel.

In een uitzending van het tv-programma Buitenhof refereerde Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank, onlangs aan een adviesrapport aan de regering waarin (op termijn) onder meer voor matiging en sturing van arbeidsmigratie gepleit wordt.

Dat valt niet heel goed in de glastuinbouw: de sector wijst er op dat men sterk afhankelijk is van arbeidsmigranten en in de sector veel is en wordt geïnvesteerd in specifieke kennis, techniek en innovatie. Een voorbeeld voor andere landen.
Bovendien zou bij verhuizing van glastuinbouw naar het buitenland veel werkgelegenheid én kennis wegvallen. Iets waar ook de gemeente Westland niet blij mee is.

Niet alleen in de glastuinbouw zijn arbeidsmigranten werkzaam; ook in bijvoorbeeld de vollegronds groenteteelt, de fruitteelt en de vleesverwerking is dat het geval. Nederlandse werknemers zijn óf te duur óf kiezen voor ander werk. Inzet van arbeidsmigranten is daardoor onvermijdelijk. Het artikel geeft weer dat met name de bijbehorende huisvestingsproblematiek tot spanningen in de directe omgeving leidt. Vraag is of dit uitmondt in het verdwijnen van bedrijven (met bijbehorende werkgelegenheid en kennis) uit Nederland of op regionaal niveau passende oplossingen gevonden kunnen worden.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s