Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Kaderrichtlijn Water is race tegen de klok

Nederland moet over 3,5 jaar voldoen aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water. Ondanks dat de afgelopen twintig jaar grote stappen zijn gezet, wegen de laatste loodjes het zwaarst. Het wordt daarmee een race tegen de klok.

Nog te vaak worden gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen in normoverschrijdende hoeveelheden aangetroffen in het grond- of oppervlaktewater in en rond glastuinbouwgebieden. ‘Het is een hardnekkig probleem en een grote uitdaging in het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water’, vertelt beleidsadviseur Martine Tieleman van de Unie van Waterschappen in Nieuwe Oogst. Als gevolg van lekkage van de kas kunnen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen, met alle gevolgen van dien. Watercoaches worden ingezet om samen met de ondernemers te kijken welke stappen kunnen worden ondernomen om het weglekken van schadelijke stoffen te voorkomen.

Europese regels hebben vergaande gevolgen voor de agrarische sector. Dit geldt ook voor de kaderrichtlijn water. Landen moeten per stroomgebied een beheerplan met milieudoelstellingen voor het grond- en oppervlaktewater opstellen. Dit beheerplan kan voor de individuele agrariër belangrijke gevolgen hebben.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.