Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Kalenderlandbouw werkt niet

Het was het afgelopen week een – door mij – veel gehoord onderwerp van gesprek: de aardappeltelers moesten voor 1 oktober de aardappelen uit de grond hebben. Het Ministerie van LNV besloot dit voorjaar om consumptieaardappelen niet op de lijst met winterteelten te zetten, hetgeen inhoudt dat op deze percelen dan voor 1 oktober een vanggewas moet worden ingezaaid. Anders volgt er een korting op de stikstofgebruiksnorm in het volgend jaar.

In dit artikel in Nieuw Oogst is te lezen dat de 1 oktoberregel knelt met de praktijk en dat de landbouw zich niet door een kalender laat sturen. Veel gewassen zijn nog niet rijp, doordat ze later gezaaid of gepoot zijn, door het natte voorjaar. Als er nu wel geoogst zou worden, zo dat flink lagere opbrengsten kunnen betekenen en dat pas niet bij duurzaam produceren. De overheid moet afstappen van kalenderlandbouw en boeren hun vakmanschap laten inzetten om doelen te behalen.

Als volgens de regels een ondernemer ervoor kiest om het vanggewas na 1 oktober in te zaaien, wordt de stikstofkorting in mindering gebracht op de totale mestplaatsingsruimte in het opvolgende kalenderjaar. Veel van het huidige beleid is gebaseerd op onderzoek van enkele decennia terug. Er is begin juli een onderzoek van de Wageningen Universiteit gepubliceerd, waaruit blijkt dat bij verschillende zaaidata van groenbemesters geen verschillen zijn vastgesteld van de nitraatconcentraties in ondiep grondwater.

In het artikel zijn ook een viertal reacties te lezen van ondernemers, waarin onder meer wordt aangegeven dat een keiharde datum averechts werkt.

Te elfder uur heeft het Ministerie besloten dat de deadline met 2 weken is verlengd. Uit deze regeling blijkt maar weer hoe ver de beleidmakers af staan van de praktijk. De regels worden bedacht van achter een bureau. Afstemming met de praktijk en de agrarisch ondernemers en meer flexibiliteit zouden gewenst zijn. De landbouw en de natuur kun je niet sturen aan de hand van de kalender.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.