Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Kavelruilvrijstelling op de schop

Vorig week werd ik door mijn dochter Puck erop geattendeerd dat de vrijstelling voor de kavelruil wordt herzien. Er is wetgeving in voorbereiding en inmiddels is de zogenoemde consultatieronde aan de orde.

Kavelruil is een landinrichtingsinstrument om op vrijwillige basis tot een betere inrichting van een landelijk gebied te komen. Dit wordt ook wel vrijwillige kavelruil genoemd en werd tot voor kort geregeld in de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied). Deze wet is per 1 januari overgegaan in de Omgevingswet.

Op grond van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (WBR) is verkrijging van onroerende zaken belast met overdrachtsbelasting. Vanaf 1 januari 2023 in beginsel met 10,4% van de vrije waarde in het economisch verkeer. Echter een kavelruil die plaatsvindt onder de WILG is geheel vrijgesteld op grond van artikel 15 lid 1 letter l WBR. Dat geldt ook voor (bedrijfs-)opstallen en woningen die onder de WILG vallen en daardoor werden veel “koopakten samengeveegd” en ook burgerwoningen in het buitengebied ingebracht met als doel fiscaal voordeel te behalen voor de overdrachtsbelasting. Dit wil het Kabinet nu veranderen.

Hierbij zullen met name de woningen buiten de vrijstelling gaan vallen, dit geldt zowel voor agrarische woningen als ook voor bijvoorbeeld verbouwde woonboerderijen. Daarnaast zullen opstallen ook niet langer van de vrijstelling kunnen profiteren als deze niet agrarisch geëxploiteerd worden. Worden ze dit wel, dan is nieuw dat er een voortzettingseis voor agrarisch gebruik van 10 jaar na verkrijging van de opstallen gaat gelden. Vergelijkbaar derhalve met de landbouwvrijstelling van artikel 15 lid 1 letter q WBR.

Klik hier om de voorgenomen aanpassing in detail te lezen.

 Als agri-notaris (en daarin was ik niet de enige) was ik destijds verrast over de formulering in de WILG, waardoor er veel ruimte voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij kavelruil is gekomen. Dat de fiscus dit wil terugbrengen tot daar waar het voor bedoeld was, kan ik mij iets bij voorstellen.

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s