Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Landbouw en waterschap: waterkwaliteit is een zaak voor iedereen!

De doelen van de zogenaamde Kaderrichtlijn Water moeten in 2027 gehaald worden. Dat blijkt nog een hele opgave. De verantwoordelijkheid daarvoor is te lang bij de waterschappen en de landbouw gelegd. Die kunnen het niet alleen. Bovendien is de afgelopen jaren veel gedaan op basis van vrijwilligheid. Er blijken meer partijen, maatregelen en wetgeving nodig om een en ander tijdig te kunnen realiseren en te voorkomen dat Nederland wellicht opnieuw op slot gaat.

Elders in Europa geldt strengere regelgeving, maar ook dat biedt geen garantie voor het tijdig halen van de doelstelling die de Europese Commissie heeft gesteld. Dat blijkt uit een onlangs gehouden hoorzitting voor de Tweede Kamer waarover het blad Melkvee bericht.

De landbouwsector draagt al volop bij aan verbetering van de waterkwaliteit maar wordt daarbij nogal eens in de wielen gereden door telkens veranderende wetgeving. Agrariërs die voorop lopen voelen zich daardoor gestraft. De focus op het jaar 2027 leidt er volgens LTO toe dat dat boeren in de knel dreigen te komen in hun bedrijfsvoering.

Ook Natuur & Milieu beaamt dit: de agrarische sector doet haar best om mee te werken aan datgene waar de samenleving om vraagt, maar het is van belang dat agrarische bedrijven vitaal blijven.

Er komt veel op de agrarische sector af en er wordt volop meegewerkt aan maatregelen op het gebied van onder meer klimaat, biodiversiteit, voedselzekerheid en waterkwaliteit. De vele en almaar veranderende regelgeving maakt de bedrijfsvoering vaak lastig. Ook andere sectoren zullen hun steentje moeten bijdragen.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.