Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Landbouwakkoord 2023

Het zal u niet zijn ontgaan: er moet een Landbouwakkoord komen. Zowel boeren en tuinders, overheid en natuurorganisaties zijn daarbij betrokken. De centrale vraag is: hoe krijgen we in 2040 een vitale agrarische sector in Nederland?

Om tot dit Landbouwakkoord te komen is een hoofdtafel ingericht, bestaande uit LTO Nederland, AgrActie, NAJK en Biohuis, LandschappenNL, de provincies en het ministerie van LNV, zo leest u in Nieuwe Oogst.

Daarnaast zijn er verschillende sectortafels of zijtafels. Die zullen per sector voorstellen en oplossingen naar voren brengen om tot de gewenste vitale agrarische sector te komen. De ideeën worden vervolgens bij de hoofdtafel gelegd.

De gesprekken zijn inmiddels begonnen onder de onafhankelijke leiding van Wouter de Jong (oud-burgemeester, lid Christen Unie).

De hoofdtafel heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) ook gevraagd om mee te denken. Retail en voedselproducenten zijn ‘cruciaal voor het verdienmodel van agrarische ondernemingen’, aldus De Jong in Boerderij.

Tot slot komt er een reflectietafel met deskundigen met juridische, economische, ecologische, bedrijfskundige of maatschappelijke kennis. Deze tafel moet de gedane voorstellen toetsen op onder meer haalbaarheid, of om bijvoorbeeld alternatieven aan te dragen.

Als agri-notaris ben ik natuurlijk erg benieuwd naar de uitkomsten van de verschillende tafelgesprekken. Nog meer merk ik dat mijn agrarische cliënten duidelijkheid en zekerheid zoeken. Zover is het nog niet. Maar wellicht kan het Landbouwakkoord straks een stap in de goede richting zijn.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.