Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Landbouwakkoord – waarom ging het mis?

Het kan u niet ontgaan zijn: het is niet gelukt om tot een Landbouwakkoord te komen. LTO, en daarna ook NAJK, zijn uit de onderhandelingen gestapt. Maar waarom is het niet gelukt? Waarom ging het mis?

LTO heeft gezegd dat er te weinig perspectief voor de boeren werd geboden, te weinig concrete vooruitzichten. Dat is ook de mening van de agrarische vakbonden, zo leest u in Melkvee. Zij komen in een gezamenlijke verklaring met een reactie: “harde afspraken zijn nodig om boeren zekerheid te geven van een goed inkomen en burgers zekerheid te geven van betaalbare en gezonde producten”. En deze harde afspraken konden niet worden gemaakt.

Esther de Snoo, hoofdredacteur van weekblad Nieuwe Oogst, zegt in nos.nl dat het ook lastig is om in een paar maanden tijd een ‘compleet en voldragen landbouwakkoord’ rond te krijgen. In hoofdlijnen is dit gelukt, maar het ging mis in de details. “Het kabinet kon uiteindelijk niet zo concreet zijn als de boeren graag hadden gezien”, aldus de Snoo. Daarnaast speelt het wantrouwen van veel boeren jegens de overheid een rol. Ook dat maakte de positie van LTO ingewikkeld. Een deel van hun achterban stond al sceptisch tegenover de plannen van de regering. Toch zijn de onderhandelingen van de afgelopen maanden niet voor niets geweest, volgens Esther de Snoo. Er zijn weer contacten gelegd en gesprekken gevoerd, een begin van herstel van vertrouwen.

Hoe nu verder is dan de vervolgvraag. Het kabinet is nu aan zet. Minister Adema had al aangekondigd dat de regering zelf met een plan komt, als het Landbouwakkoord niet zou lukken. Toch zal dat nog wel even gaan duren. Het CDA heeft aangegeven voor de zomer niet over de stikstofproblematiek te willen praten, aldus nos.nl. Ook wil het CDA dat de deadline 2030 aan de kant wordt gezet.

Nu Rutte IV is gevallen, zal de onzekerheid voor de boeren alleen maar groter zijn geworden. Zal het demissionair kabinet nog met plannen komen? Wacht men op de verkiezingen en een nieuw kabinet? Vooralsnog is het weer afwachten.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.