Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Ligging grond niet bepaalbaar: koper geen boete verschuldigd

Opnieuw een uitspraak in een procedure met betrekking tot koop van speculatiegrond.

Ditmaal van de kantonrechter in Rotterdam uitspraak nietige koop. Enkele weken nadat koper en verkoper een schriftelijke koopovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot een perceel landbouwgrond in Friesland komt de koper daar bij verkoper op terug. Door de vage omschrijving van het gekochte in de koopovereenkomst weet koper niet wélk perceel grond hij nu precies heeft gekocht. De kadastrale gemeente en sectie worden genoemd alsmede een ongeveer oppervlakte, maar een kadastraal nummer ontbreekt bij de omschrijving, waardoor het gekochte zich ‘ergens’ in een omvangrijk gebied ten oosten, zuiden en westen van Sint Nicolaasga bevindt. Daarom is niet bepaalbaar om welk stuk grond het gaat.

De grond is gekocht met de bedoeling dat daar in de toekomst op gebouwd kan worden. De exacte ligging is daarom voor koper van belang nu in een deel van het gebied twee buisleidingen voor transport van gevaarlijke stoffen liggen. Ligt de gekochte grond op of dichtbij die leidingen dan zal daarop nooit gebouwd mogen worden.

De rechter gaat daarin mee en bepaalt dat de koopovereenkomst nietig is vanwege de onbepaalbaarheid (artikel 6:227 BW). De vordering die de verkoper op de koper meende te hebben (gebaseerd op grond van ontbinding van de koopovereenkomst door koper) is, evenals de nevenvorderingen, niet toewijsbaar.

Behandeling van overige verweren die de koper heeft aangedragen in de procedure is hierdoor niet meer aan de orde.

Bij een koopovereenkomst (in dit geval van landbouwgrond) is onder meer van belang dat partijen goed voor ogen hebben wát gekocht wordt, waar de grond ligt, wat de bestemming is/wordt en welke beperkingen er zijn. Een nauwkeurige omschrijving aangevuld met (kadastrale) tekeningen voorkomt latere discussie. De agri-notaris helpt partijen graag bij het opstellen van een goede koopovereenkomst en de latere leveringsakte.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s