Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Limburgse akkerbouwers en tuinders toetsen biodiversiteit

De Stichting Natuurinclusieve Landbouw Limburg had al een biodiversiteitsmonitor voor de melkveehouderij opgesteld.

Daar komt nu een biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw en de tuinders van vollegrondsgroente bij. Nieuwe Oogst bericht er over.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe biodiversiteitsmonitor is gebruik gemaakt van de landelijk ontwikkelde Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Die bestaat uit een set kritische prestatie-indicatoren, zoals percentage rustgewassen, percentage bodembedekking en gewasdiversiteit. Bij elke projectdeelnemer wordt een nulmeting gedaan. Op basis daarvan wordt vastgesteld waar het bedrijf staat op de natuurinclusieve ladder.

Daarnaast helpt de stichting bij het opstellen van een bedrijfsplan waarbij de resultaten periodiek worden gemonitord. De Wageningen University & Research verzorgt verschillende themabijeenkomsten in de regio voor de deelnemers. Boeren sluiten zich aan voor een periode van 4 jaar. Deelnemers ontvangen een aanmoedigingspremie en een subsidie van de Provincie Limburg.

Het behalen van de natuurdoelen in combinatie met een rendabele bedrijfsvoering is een uitdaging. Er zijn in de regio’s verschillende initiatieven om boeren hierin te adviseren en te ondersteunen. De Agri-notaris volgt de ontwikkelingen met belangstelling en kan met diens juridische kennis ook een bijdrage leveren aan deze ondersteuning.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen. 

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s