Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

MOB wil via provincie 40 vergunningen veehouderijen intrekken

Boerderij schrijft dat milieuorganisatie MOB eist dat provincies de vergunningen van 40 veehouderijen intrekken vanwege de impact op de natuur. Een verzoek met deze eis is door MOB ingediend in Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Het gaat daarbij om vergunningen die zijn verleend aan piekbelasters. Volgens MOB is het intrekken van vergunningen van piekbelasters de snelste, goedkoopste, meest effectieve en eenvoudige manier om serieuze emissiereductie te realiseren.

Over de vraag of het mogelijk is om op basis van natuurbeleid vergunningen in te trekken verschillen juristen van mening. MOB meent dat het kan, anderen geven aan dat een vergunning weliswaar nooit helemaal onherroepelijk is maar dat de overheid niet zomaar vergunningen intrekt en dat ook niet hoeft te doen. Als er andere maatregelen zijn genomen om de stikstofuitstoot te beperkten is intrekking van de vergunning niet altijd nodig.

Het risico van langdurige procedures met bijbehorende onzekerheid is hier aanwezig. Ook hier is een duidelijke koers van de overheid van groot belang.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.