Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Naar een evenwichtig stikstofbeleid

Agractie heeft een notitie geschreven waarbij een aantal zaken worden aangedragen om het stikstofprobleem vlot te trekken, aldus Melkvee. Er zou niet meer gekeken moeten worden naar de kritische depositiewaarde (KDW), waar al veel discussies over gevoerd zijn, maar naar de totale staat van instandhouding (SVI) van de Natura2000-gebieden. Dit eist de Habitatrichtlijn ook. Tevens wordt voorgesteld op welke wijze de vergunningen weer verleend kunnen worden via een registratiesysteem.

Remkes neigt ook deze kant op te willen en onderzocht is dat de plannen in de notitie juridisch haalbaar zijn. Nu de rest nog.

Als agri-notaris vind ik dit een lezenswaardig artikel, waaruit blijkt dat deze plannen kunnen bijdragen aan een mogelijke oplossing.

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.