Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Natuurbeheer is een publieke taak die vraagt om publiek geld

LandschappenNL is de koepelorganisatie die de belangen van de provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties behartigt.

LandschappenNL praat mee bij de onderhandelingen over het landbouwakkoord. In Nieuwe Oogst komt directeur Hank Bartlink aan het woord.

“Een geloofwaardig landbouwakkoord schetst een transitie van de landbouw, met daarin heldere perspectieven voor de agrarisch ondernemer en een significante daling van de negatieve impact van de landbouw op de omgeving” zegt Bartlink. Onzekerheid voor de boeren betekent ook een achteruitgang voor de natuur.

De hele maatschappij heeft enorm veel te winnen bij het verduurzamen van de landbouw en het vergroten van de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit kan alleen als voor die publieke taak publiek geld beschikbaar is, op dezelfde manier als dat voor publieke taken als gezondheidszorg en onderwijs beschikbaar is. Zowel voor de boeren als vanuit het oogpunt van de bescherming van natuurbelangen kan het werken met langjarige contracten een instrument zijn. Financiering zou kunnen plaatsvinden vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met cofinanciering vanuit lagere overheden.

Dé Agri-Notaris volgt de ontwikkelingen voor wat betreft het landbouwakkoord op de voet. De uitkomsten van het landbouwakkoord zijn niet alleen van groot belang voor de boeren maar voor alle betrokken partijen. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid en een evenwichtig landbouwakkoord.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.