Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Niet alles kan overal en tegelijkertijd…

Aldus Landbouwminister Adema en het gelijknamige Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Hiermee sprak hij zijn zorgen uit over de snelheid waarmee de Europese Commissie het natuurherstelplan dat in juni is gepresenteerd wil realiseren. Hij vroeg om een apart overleg voor het kleine Nederland, waarin acute woningnood, broodnodige energietransitie, de transitie naar duurzame voedselproductie, maar ook natuurherstel aan de orde zijn in een dichtbevolkt land. Er werd niet op het verzoek ingegaan, maar in de wandelgangen is er uitgebreid over gesproken.

De vraag is of van de Nederlandse burger in het algemeen, maar de Nederlandse boer in het bijzonder, niet erg overvraagd wordt door alle over ons uitgestorte nieuwe regelgeving. Er treedt daardoor een soort berusting op en het is de vraag of dit onze samenleving ten goede komt.

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.