Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Nog steeds geen landbouwakkoord

Deze hele week volgen de berichten over het te verwachten landbouwakkoord elkaar in rap tempo op.

Deze hele week volgen de berichten over het te verwachten landbouwakkoord elkaar in rap tempo op. Zelfs teksten uit het conceptakkoord zijn al naar buiten gebracht, maar er is nog altijd geen landbouwakkoord, zelf niet na een hele nacht onderhandelen. Ook premier Rutte schoof nog aan, maar er is geen doorbraak gekomen, aldus NOS.nl en RTL.nieuws.

Belangrijk twistpunt is hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld aan de boeren voor natuurbeheer. Inmiddels is er al wel een pakket maatregelen in concept klaar dat voorgelegd moet worden voor beoordeling door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Volgens LTO zijn er – in ieder geval – nog vier thema’s die open liggen:

  • Financiering van landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Bescherming van boeren die door willen gaan;
  • Mest en grondgebondenheid;
  • Het proces rondom de PAS-melden en de interimmers.

LTO verwacht van het kabinet echt stappen in dit proces.

Partijen zijn al sinds december aan het onderhandelen en keer op keer wordt de beoogde datum naar achteren geschoven, ook nu weer. Concrete resultaten zijn er weer niet gekomen.

Volgens dit artikel bij NOS.nl kunnen de boeren achteroverleunen, ze hebben verschillende ijzers in het vuur, waarvan mest en geld de belangrijkste pijlers zijn. De grondgebondenheid, waarbij bepaald wordt hoeveel koeien per hectare grasland de boeren mogen houden, is voor de boeren ongelooflijk moeilijk, boeren willen geen norm.

Daarnaast wil Adema ook dat veevoerbedrijven en de bedrijven die leveren aan en afnemen van de boer gaan meebetalen en het is de vraag of dat gaat lukken. De onderhandelende partijen hebben verschillende belangen, voor het kabinet is het belangrijk dat er een akkoord komt, voor de boeren ligt dat anders, dat betekent ook dat de boeren meer achterover kunnen leunen.

Weer uitstel, toch weer verder praten… telkens weer hetzelfde. De boeren blijven in onzekerheid zitten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit akkoord er in maart al zou liggen. Er is scepsis bij de achterban en veel wanttrouwen jegens de overheid… Ik ben benieuwd wanneer dit landbouwakkoord er komt.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.