Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Ondernemers houden met deelname aan subsidieregelingen stuur in handen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij opent op 1 mei twee nieuwe subsidieregelingen voor geringere drooglegging in de veenweiden en voor extensiever beheer op percelen in de overgangsgebieden bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Marieke de Groot, ex-melkveehouder, tegenwoordig beleidsmedewerker bij het veenweideprogramma van het ministerie van LNV, geeft in Nieuwe Oogst aan, dat de komende vier jaar gebruikt gaan worden om te oefenen en te kijken welke regelingen werken en wat daartegenover moet staan. Ria Derks van LTO Noord is blij met de subsidieregelingen, maar dringt aan op een tijdig vervolg. ‘De vergoedingen voor inkomstenderving lopen tot en met 2028. Ondernemers die nu hun nek uitsteken, mag je over vier jaar niet aan hun lot overlaten.’

Als Agri-Notaris denk ik dat subsidieregelingen als deze een goed middel kunnen zijn voor agrariërs om de overgang te maken naar een duurzamere bedrijfsvoering. Ik ben het echter volkomen eens met Ria Derks. Het kan niet zo zijn dat boeren die zich nu inzetten voor dit soort regelingen, na afloop van de proefperiode in de steek gelaten worden.

Avatar foto

Marco Lenderink

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr M. (Marco) Lenderink, notaris en mediator. Ondernemer in Haaksbergen. Secretaris van de stichting Vrienden van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s