Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Onteigeningsplannen Zuid-Holland ‘klap in gezicht van boeren’

Nieuwe Oogst schrijft over het voorstel van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland om meer natuur te realiseren voor het Natuurnetwerk Nederland. De provincie wil boeren daartoe gedwongen kunnen onteigenen. Arie Vervorst van LTO Noord beschouwt dit voornemen als een klap in het gezicht van boeren en tuinders omdat de provincie, in plaats van een gezamenlijke aanpak, gaat voor een dicterende top-down aanpak. Boeren zijn teleurgesteld in de coalitie van onder andere BBB en VVD en vinden dat gedane beloftes niet worden nagekomen. “Door deze aanpak worden het draagvlak en het belang van het Provinciale Programma Landelijk Gebied volledig ondermijnd”, aldus Vervorst. Hij spreekt de wens uit dat de Provincie van dit plan terugkomt en dat er weer gewerkt kan worden aan een gezamenlijke aanpak.

De gevolgen van een onteigening zijn vergaand. Naast het feit dat onteigening gedwongen is, is ook de schadeloosstelling waarop aanspraak kan worden gemaakt in het geval van onteigening anders geregeld dan in het geval van een vrijwillige verkoop. In het geval van onteigening wordt de schadeloosstelling door de rechter vastgesteld. De Agri-Notaris is thuis in de wereld van vastgoedtransacties en kan adviseren over de juridische gevolgen daarvan. Dat doen we het liefst in samenwerking met andere deskundigen zodat alle kanten goed worden belicht.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen. 

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s