Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Opnieuw een “woest aantrekkelijke” opkoopregeling?

Het kabinet wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten, aldus nos.nl . Duizenden boeren krijgen vanaf volgend jaar april een aanbod om te innoveren, te verhuizen of te stoppen. Als een boer stopt, krijg hij 120 procent van de waarde van zijn boerderij. Boeren hoeven hier niet aan mee te werken, maar doen ze het niet, dan krijgen ze wel te maken met strengere milieueisen. De definitieve plannen moeten nog gepresenteerd worden., waarbij ook een stikstofheffing voor andersoortige bedrijven zal zijn opgenomen.

Het kabinet moet wat, na het advies van Remkes en na de uitspraak van Raad van State, die het werken met bouwvrijstellingen afwees. Het kabinet hoopt zoveel mogelijk boeren te verleiden mee te doen aan deze vrijwillige regeling. Deze aanpak moet er ook toe leiden dat de PAS-melders gelegaliseerd kunnen worden, ook een voorwaarde die Remkes heeft gesteld.

Aansluitend op de plannen van deze maand, wil minister Adema van landbouw volgend jaar een landbouwakkoord gaan sluiten met de sector. Daarin moet ook perspectief geboden worden, iets wat zijn voorganger niet is gelukt.

De eerste reacties op het plan zijn voorzichtig positief, volgens nos.nl . Het is volgens LTO in lijn met het advies van Remkes om een goede regeling aan te bieden en ook Bart Kemp van Agractie vindt het een aantrekkelijk aanbod. Hij zegt evenwel ook dat het niet als een oprotpremie moet gaan functioneren. Dwang zal niet worden geaccepteerd. Boer Burger Beweging is minder enthousiast en geeft aan dat het kabinet boeren wil verleiden met een stok.

Tot op heden is het naar mijn mening “hap-snap-werk”. Na de beruchte kleurplaat van juni 2022, zijn we nog niet veel verder in het stikstofdossier. Ik ben heel benieuwd of er van dit aanbod gebruik gemaakt zal worden.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.