Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Overheidsmaatregelen tegen grondspeculatie

Er is het laatste jaar al veel in het nieuws geweest over grondspeculatie: dubieuze grondhandelaren kopen stukken landbouwgrond van agrariërs op, delen deze gronden op in kleinere percelen, en verkopen deze aan (nietsvermoedende) beleggers, veelal particulieren, aan wie wordt beloofd dat er spoedig op de percelen mag worden gebouwd. Maar vaak blijkt van deze belofte niet veel te kloppen. Het blijkt te gaan om “dubieuze grondhandel”.

Vanuit de Tweede Kamer zijn er verzoeken aan de regering om hier wat aan te doen. Het blijkt dat de omgang van de problematiek onduidelijk is en ook de wijze waarop het gebeurt. Daarom is een uitgebreider onderzoek nodig. Daarvoor zoeken de ministers Kaag van Financiën en De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming, het Bureau Financieel Toezicht, het Kadaster, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM), aldus een brief van brief van 10 juli 2023.

Het Kadaster gaat een breder onderzoek uitvoeren (en was er ook al eerder mee bezig). Zij gaan naar de spreiding kijken en in welke mate de versnipperde percelen nog ontwikkeld kunnen worden. Minister Hugo de Jonge wil onderzoeken wat het meest effectieve middel is om deze handel te voorkomen en tegen te gaan. Hij hoopt in het voorjaar van 2024 de Kamer te kunnen informeren.

De KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft al voorgesteld om een “drietrapsraket”in te voeren, ter bescherming van consumenten tegen deze handel: toezicht van de AFM op deze transacties, het verplicht stellen van een notariële koopovereenkomst en het hierdoor tijdig en actief tegengaan van misleiding van consumenten.

Ik ben heel benieuwd naar het onderzoek en de resultaten, maar vooral ook naar de middelen om dit tegen te gaan. Het verplicht stellen van een notariële koopovereenkomst lijkt me aan te bevelen, omdat de cliënten dan eerder in gesprek komen met een notaris, die hen op een veel eerder moment kan wijzen op de mogelijke gevolgen van het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.