Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Overijssel verlengt bemestingsverbod om af te zien van handhaving bij PAS-melders

Het bemestingsverbod voor dat sinds dit jaar geldt voor landbouwgrond die eigendom is van de provincie wordt in 2024 verlengd.

Melkvee schrijft hierover. Door het bemestingsverbod wordt het juridisch mogelijk om af te zien van handhaving bij PAS-melders omdat de gevolgen voor de natuur door de uitstoot van deze PAS-melders worden gecompenseerd door vermindering van de depositie door het bemestingsverbod. Het is nog niet duidelijk of deze redenering uiteindelijk standhoudt. Procedures hierover lopen nog.

Als gevolg van dit bemestingsverbod dalen de pachtopbrengsten van deze gronden en stijgen de beheerskosten. De provincie is in overleg met het rijk over de financiering van de maatregel.

De provincie zoekt naar mogelijkheden om PAS-melders tegemoet te komen. Of deze maatregel uiteindelijk houdbaar is moet nog blijken. Het wachten is nog steeds op duidelijkheid voor de PAS-melders.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen. 

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s