Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Overijssel vraagt 5 miljard euro voor provinciale stikstofplannen

Overijssel heeft 5 miljard euro van het Rijk nodig om de provinciale stikstofplannen (PPLG) vorm te geven.

Gedeputeerde Staten geeft aan dat, om de gestelde natuurdoelen te halen, de uitstoot van stikstof en broeikasgassen teruggedrongen moeten worden, de natuur en bodem robuuster en sterker moet worden gemaakt en de waterkwaliteit verbeterd moet worden. Ook willen ze een duurzaam toekomstperspectief voor (agrarisch) ondernemers scheppen.

In Vee en Gewas geeft gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher aan dat het bieden van duurzaam en langjarig toekomstperspectief aan agrarische ondernemers onlosmakelijk is verbonden aan de doelen van de provincie binnen het PPLG.

Als Agrinotaris in Twente hoor ik bijna ieder dag de problemen waar boeren tegen aan lopen. Ze zijn vaak bereid om mee te werken aan verduurzaming en versterken van natuur, maar ze moeten wel perspectief krijgen voor continuïteit van hun bedrijf. Hopelijk kan de provincie met de gevraagde gelden voor die boeren dat perspectief gaan bieden.

Avatar foto

Marco Lenderink

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr M. (Marco) Lenderink, notaris en mediator. Ondernemer in Haaksbergen. Secretaris van de stichting Vrienden van Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek.