Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Pachter trekt aan langste eind bij botsende belangen met verpachter (BBL)

In Boerderij kunnen we lezen dat de Pachtkamer een belangenafweging maakt waarbij het maatschappelijk bestaan van het gezin van de pachter de doorslag geeft.

Staatsbosbeheer (BBL) wilde de een project met glanshaverteelt opstarten op reservaatgronden verpacht aan een pachter die daar rundvee (Beter Leven keurmerk )op weidde. De pachter zou daardoor bijna de helft van zijn totale weidegrond gaan missen en ging niet akkoord. Toen zegde BBL de pachtovereenkomst op.

De stapte naar de Pachtkamer. De Pachtkamer oordeelde dat het algemeen belang om reservaatgrond te ontwikkelen tot glanshaverhooiland niet opweegt tegen het belang van de boer.

Het is interessant om te lezen wat de belangenafweging van de Pachtkamer in deze is. Als agri-notaris vind ik het goed om te zien dat hier naast de natuurbelangen ook de bedrijfseconomische belangen meegewogen worden. Zo hoor het in mijn ogen ook te zijn: een evenwichtige afweging van àlle betrokken belangen.

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s