Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Poging van D66 om tot een landbouwakkoord te komen.

In Nieuwe Oogst een artikel over een Landbouw- en Voedselplan dat Tjeerd de Groot van D66 heeft gepresenteerd en bij de formatie van een nieuw kabinet in wil brengen. Om de huidige impasse, ontstaan na de beruchte stikstofuitspraak van de Raad van State, te doorbreken pleit hij voor een nieuw landbouwakkoord.

Belangrijk onderdeel van het plan van De Groot is een Kringlooplandbouwwet, waarbij aandacht is voor diverse belangen. Genoemd worden onder meer natuur en klimaat, boeren en consumenten, dieren en toekomstige generaties.

Om de vraag naar duurzame landbouwproducten te verhogen wil D66 de opbrengsten uit haar plan gebruiken om btw op groenten en fruit af te schaffen. De overige opbrengsten zouden gebruikt kunnen worden voor subsidie voor kringlooplandbouw.

Er staat nog veel “op slot” vanwege de genoemde stikstofimpasse. Oplossingen zijn welkom; iedereen wil verder, natuurlijk op een acceptabele en verantwoorde wijze. Of het plan van D66 voedingsbodem vindt binnen agrarisch Nederland is de vraag. Toch is niet uitgesloten dat onderdelen van het plan in de toekomst een rol kunnen gaan spelen om een breed gedragen landbouwakkoord te realiseren.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s