Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Problemen agrarisch natuurbeheer

De invoering van het nieuwe GLB brengt de nodige problemen met zich mee. Zodanig dat BoerenNatuur aan de bel trekt.

Het invullen van de Gecombineerde Opgave blijkt een zware dobber voor veel boeren. Door ingewikkelde berekeningen of niet-kloppende kaarten zien de boeren niet welke verschillende regelingen ze moeten combineren en hoe dat voor hen uitpakt. Met als gevolg dat veel agrariërs het dan maar voor gezien houden. Dat betekent een stap terug in het agrarisch natuurbeheer, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.

BoerenNatuur verwacht ook financiële problemen. Ten eerste gaat het om liquiditeitsproblemen omdat de uitbetaling pas plaats heeft aan het eind van het beheerjaar.

Ten tweede doordat de vrees bestaat dat de daadwerkelijke uitbetaling behoorlijk lager kan uitvallen dan vooraf gedacht. Dat komt door kortingen of doordat een boer de definitieve gebiedsaanvraag moet verkleinen. Veel boeren hebben geen zich op de financiële risico’s.

BoerenNatuur heeft de zorgen gedeeld met landbouwminister Piet Adema. Zij vragen de minister in een brief om ‘maximale coulance’, zo kunt u lezen in Nieuwe Oogst.

Het doel van het nieuwe GLB is onder meer inzetten op verbetering van agrarisch natuurbeheer. De regeling lijkt nu averechts uit te pakken.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.