Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Problemen met de derogatie

De afgelopen weken stonden in het teken van de derogatie, oftewel in het teken van de problemen rondom de derogatie.

Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid mest die op het land mag worden uitgereden. Nederland heeft binnen Europa een uitzonderingspositie: er mag meer mest worden uitgereden dan op basis van de Europese regelgeving eigenlijk is toegestaan. Maar aan deze uitzonderingspositie komt een einde.

Op 19 december 2022 zond Eurocommissaris Sinkevicius een brief aan landbouwminister Adema. Hij spreekt daarin zijn zorg uit of Nederland wel aan de gestelde voorwaarden zal voldoen, met name wat betreft het tijdspad. Nederlandse boeren krijgen al op 1 januari 2023 te maken met de strengere regels. Als Nederland niet aan de regels voldoet dreigt de derogatie meteen te eindigen.

In een debat op 20 december 2022 meldde minister Adema nog zich geen zorgen te maken, omdat het gesprek met de Europese Commissie nog zou lopen, aldus de NOS.

Nu heeft de minister toch moeten erkennen dat er wel degelijk een probleem is. De brief van de Eurocommissaris was ambtelijk wel ontvangen, maar nog niet onder de aandacht van de minister gekomen voor het debat op 20 december 2022.

In een kamerbrief probeert de minister uitleg te geven over de ontstane problemen. De minister dacht nog in gesprek te zijn over uitstel van de datum van 1 januari 2023 met de Europese Commissie. De Eurocommissaris had daar een ander beeld bij, blijkt uit zijn brief van 19 december 2022. Adema lijkt deze brief verkeerd te hebben geïnterpreteerd, aldus Melkvee.

Op woensdag 25 januari 2023 vond er een kamerdebat plaats, waar minister Adema door het stof moest. Minister Adema heeft zijn excuses aangeboden voor het feit dat hij de Kamer niet eerder op de hoogte heeft gebracht.

Boeren moeten nu per 1 maart 2023 beginnen met het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld het aanleggen van bufferstroken langs sloten. Onduidelijk is nog of de Europese Commissie met deze datum akkoord zal gaan.

Weer een spannende tijd, dus, voor de boeren. Op korte termijn moet aan de voorwaarden worden voldaan, waarbij het onduidelijk is wanneer dit voldoende zal zijn.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.