Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Provinciale stikstofplannen veel te duur

De NOS en Nieuwe Oogst berichten dat de demissionair minister Van der Wal het bedrag dat de provincies vragen voor de oplossing van het stikstofprobleem (ruim 58 miljard) veel te hoog vindt. Ongeveer de helft van dit bedrag heeft het Kabinet er totaal voor uitgetrokken. Haar wens is dat dit komt in een speciaal ‘stikstoffonds’. Het is echter zeer de vraag of dit door de Eerste Kamer komt. Ook geeft zij aan dat het bedrag dat de overheid heeft gereserveerd (24,3 miljard) eerder minder wordt vanwege de financiële situatie.

Een deel van haar stikstofplannen wil zij doorzetten ondanks het demissionaire Kabinet. De vraag is echter of dit onderwerp niet controversieel verklaard wordt in september, waardoor het nieuwe Kabinet daarover pas gaat beslissen. Dit betekent voor nu minimale woningbouw en geen tot beperkte uitbreiding van het stroom- en wegennet. En dat leidt weer tot economische schade. Ook moeten we wegblijven van het scenario dat Brussel het overneemt en dwangsommen oplegt aan provincies omdat ze niet aan de natuurdoelstellingen voldoen.

Als Agri-Notaris had ik hier al zo voorgevoel van. Elke provincie heeft hoog ingezet op uit het fonds te ontvangen gelden. Inleveren kan altijd nog, is waarschijnlijk de gedachte geweest. Hoe mooi was het geweest als er van de provincies gezamenlijk één (financieel) sluitend plan gekomen was?!

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.