Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Ruim negentig gemeenten willen uitstel provinciale gebiedsplannen

Elke provincie moet uiterlijk op 1 juli een eerste versie van een plan voor een gebiedsgerichte aanpak indienen bij minister Van der Wal. In het plan moeten provinciebesturen vastleggen hoe ze in de nabije toekomst willen omgaan met natuur, klimaat, water en stikstof.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun plannen bij de provincie aanleveren. Nieuwe Oogst schrijft dat voor veel plattelandsgemeenten 1 juli te snel komt. Volgens de gemeenten is nog te veel onduidelijk en zijn de inwoners van het landelijk gebied nog niet genoeg gehoord. De gemeenten zijn alleen in staat de verbinder te zijn tussen de opgaven van het Rijk en de waarde van het platteland als burgers in de planvorming worden betrokken. Hiertoe lopen al verschillende initiatieven die moeten leiden tot vergroting van het draagvlak voor de plannen.

Van de ene kant moet er niet langer onzekerheid zijn, van de andere kant moet er ook zorgvuldigheid zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om de goede weg te vinden en dat hoor ik ook terug in de praktijk.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen.