Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

(Schuur)woningen op boerenerf toekomstbeeld?

Vergrijzing, bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting zullen er de komende jaren toe leiden dat veel agrarisch vastgoed komt leeg te staan, aldus Nieuwe Oogst. BBB heeft daarom begin dit haar aan het Kabinet gevraagd of de wetgeving op dat gebied kan worden aangepast, zodat er sneller op het boerenerf een woning in de schuur gebouwd mag worden. Op dit moment is het een kwestie van lange adem, wil je een bestemmingsplan gewijzigd krijgen. Veel andere politieke partijen voelen ook voor het bouwen van een beperkt aantal woningen in de lege schuren en stallen, waarmee dan ook direct een steentje wordt bijgedragen aan bestrijding van de woningcrisis. Tevens helpt het de verpaupering van het platteland tegen te gaan.

In de wet algemene bepalingen Omgevingswet is een regeling voor kruimelgevallen opgenomen. Het zou een mooie oplossing zijn als het bouwen van 1 of 2 schuurwoningen daaronder zou kunnen gaan vallen. Dit voorkomt de taaie, tijdrovende procedures die nu gevolgd moeten worden om dit te realiseren.

Als agri-notaris heb ik in de buurt al enkele initiatieven in deze vorm ontwikkeld zien worden. Ik denk dat het mooie win-winsituaties kan opleveren voor alle betrokkenen.

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s