Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Speculatieve grondhandel: rechter vernietigt koopovereenkomst.

De Rechtbank Midden-Nederland te Almere (sector Kanton) heeft in januari 2024 uitspraak gedaan in een procedure waarbij een koper een perceeltje landbouwgrond kocht maar na het tekenen van de koopovereenkomst vernietiging van de koopovereenkomst vordert op grond van dwaling en oneerlijke handelspraktijken.

De verkoper eist na ondertekening van de koopovereenkomst nakoming door de koper, maar de rechter gaat hier niet in mee en vernietigt de koopovereenkomst. Het verkochte betreft een perceeltje landbouwgrond van 350m² met agrarische bestemming en een waarde van circa € 3.500,00.

Koper tekende voor een koopprijs van € 64.750,00 maar is door verkoper op het verkeerde spoor gezet, is niet gewezen op het speculatieve karakter van de transactie en ook was onzeker óf er überhaupt een bestemmingswijziging zou volgen. De verkoopprocedure, (onjuiste en onvolledige) informatieverstrekking en handelwijze ven verkoper wordt door de rechter als misleidende en oneerlijke handelspraktijk betiteld. De koopovereenkomst wordt vernietigd; de eiser (verkoper) wordt in het ongelijk gesteld en kan de kosten betalen. Het is niet bekend of de verkoper hoger beroep heeft ingesteld.

Het geschetste type grondhandel lijkt helaas weer in zwang te komen; koopovereenkomsten waarbij sprake lijkt te zijn van een speculatieve en risicovolle belegging. Aankopen die een koper veelal niet zou hebben gedaan wanneer hij goed en tijdig was voorgelicht. De notaris, en zeker de agri-notaris, heeft zicht op de actuele grondwaarde van landbouwgrond. In deze casus was dat ook de redding voor de koper; de notaris wees de koper uitdrukkelijk op het verschil in werkelijke waarde en de overeengekomen koopsom van het perceeltje grond en het risico dat de koper liep. Deze grondhandel leidt bovendien tot talloze  – administratieve – splitsingen van percelen landbouwgrond in kleine (beleggings)percelen. Er ontstaat een versnippering die administratief, kadastraal en juridisch tot problemen kan leiden. Het Kadaster en het Ministerie van RVO onderzoeken momenteel deze problematiek.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s