Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Stand van zaken Lbv en Lbv-plus

Er is al veel geschreven over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus), de vrijwillige stoppersregelingen waar boeren zich voor kunnen aanmelden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs bekend gemaakt wat de stand van zaken tot nu toe is. De cijfers kunt u terugvinden in deze bijdrage van Nieuwe Oogst. De aanvraagperiode voor de Lbv is inmiddels gesloten; de Lbv-plus sluit op 5 april dit jaar.

Wat opvalt is dat de meeste aanvragen uit de varkenshouderij komen, gevolgd door de melkveehouderij. Daarna volgen de pluimveehouderij en vleeskalverhouderij. De meeste deelnemers lijken te kiezen voor de Lbv (met uitzondering van de vleeskalverhouderij), maar er zijn ook nog ondernemers die twijfelen en nog geen keuze hebben gemaakt. Overigens kan een deelnemer op een later moment altijd nog besluiten om niet mee te doen.

Een hele stap voor de meeste boerenbedrijven! Laat u in ieder geval goed adviseren bij de uiteindelijke keuze die wordt gemaakt.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s