Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Toekomstperspectief jonge boeren

Ik ken een jongen, 14 jaar, hij woont bij ons in het dorp en gaat naar de middelbare school (vmbo). Hij wilde altijd na zijn examen naar de landbouwschool om in de toekomst de melkveehouderij van zijn vader te kunnen overnemen. Maar nu twijfelt hij: zal ik dat nog wel doen, is er nog een toekomst voor de boerderij. Een droom wankelt….

Deze situatie is natuurlijk niet uniek. Veel jonge toekomstige boeren staan voor deze moeilijke keuze. Welk toekomstperspectief hebben zij?

Hierover gaat veehouderijredacteur Martijn van Rossum van Nieuwe Oogst tijdens het openingssymposium op RMV Hardenberg in gesprek met Ruben Klein Teeselink van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt). Ook Ruben ziet dat er veel onduidelijkheid is voor de jonge boeren. Hij noemt bijvoorbeeld de moeizame vergunningverlening, of de onduidelijke wet- en regelgeving inzake de emissiebeperking.

De kansen zullen voor elk bedrijf, elke ondernemer, weer anders zijn, maar ze zijn er wel. Ga je voor innovatie? Kies je voor extensivering? Het gaat erom dat je toekomstgericht gaat ondernemen.

Er wordt momenteel veel gesproken over de stoppersregeling. Dat vindt Klein Teeselink jammer. Er zijn volgens hem nog genoeg jonge boeren die het familiebedrijf willen voortzetten.

Zelf runt hij met zijn ouders een melkveebedrijf, en probeert samen met de buurman, die een akkerbouwbedrijf heeft, aan kringlooplandbouw te doen. Maar hij ziet ook dat vernieuwing soms niet gemakkelijk gaat, nieuwe technieken komen langzaam op gang en de resultaten zijn dan ook pas laat te zien.

Kleins Teeselink hoopt dat er straks met de nieuwe regering weer gesprekken op gang komen en dat er daarmee een toekomstperspectief aan de jonge boeren kan worden geboden.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.