Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Uitkoopregelingen 2023

Voor de zomer werden de LVB en LVB-plus regelingen opengesteld. Dit zijn vrijwillige uitkoopregelingen van de overheid, waar boeren zich voor kunnen aanmelden.

Als je piekbelaster bent, dat wil zeggen als je te veel stikstof uitstoot in de buurt van een Natura-2000-gebied, kan je je voor 120% van de waarde van je bedrijf laten uitkopen. Andere boeren kunnen zich voor 100% van de waarde van hun bedrijf laten uitkopen. Er is wel één grote ‘maar’ aan deze regelingen: als je je laat uitkopen mag je je bedrijf niet op een andere plek in Nederland voortzetten. Stoppen is dan ook echt stoppen, en niet een bedrijfsverplaatsing.

NOS en De Telegraaf melden dat er volgens minister van der Wal veel belangstelling voor de regeling is. Er hebben zich al 500 boeren gemeld.

Dat wil niet zeggen dat al deze boeren ook daadwerkelijk stoppen en van de regeling gebruik gaan maken. Er volgt nog een lang traject: de waarde moet worden vastgesteld en er moeten goede afspraken worden gemaakt. Zoals gezegd gaat het om een vrijwillige regeling. Een boer mag en kan afhaken als er geen overeenstemming wordt bereikt.

Naast deze stoppersregelingen, welke door de Europese Commissie al werden goedgekeurd, werkt de minister aan nog een aantal regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, extensivering of bedrijfsverplaatsing. Zo kan een boer zelf kiezen welke regeling het best bij hem of haar past.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s