Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Uitkoopregelingen: reacties van agrarische zijde

LTO Nederland hoopt dat minister Van der Wal ervoor kiest om de transitieregelingen voor de veehouderij gelijktijdig open te stellen met de door de Europese Commissie goedgekeurde beëindigingsregelingen.

De LBV- en LBV +- regelingen (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties zijn goedgekeurd. Brussel is van mening dat ze noodzakelijk zijn voor een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling van de veehouder. Wel stelt de EU als voorwaarde dat er een beroepsverbod wordt ingesteld binnen de EU voor veehouders die stoppen. Dit alles is te lezen in het artikel op Melkvee.

Voor LTO is het randvoorwaardelijk dat de minister met haar beleid stuurt op vrijwillige deelname, waarbij de regeling integraal goed werkbaar moet zijn. En voor de boeren moet er – na aflossing van de leningen aan de bank en de voldoening van de belastingaanslagen, letterlijk een boterham overblijven. Cruciaal voor LTO is dat andere regelingen voor boeren die door willen gelijktijdig worden opgestart. De boeren moet goed geïnformeerd worden en goed een afweging kunnen maken. Bijvoorbeeld ook de afweging om het bedrijf te extensiveren of te investeren in technische innovaties. Zo heeft ook Remkes dat volgens LTO geadviseerd: agrariërs hebben er ronduit recht op dat alle regelingen op tafel liggen op het moment dat de LBV en LBV+ worden opengesteld. Door een totaaloverzicht op het “trappetje van Remkes” kunnen boeren een weloverwogen besluit nemen over welke trede voor hen het beste past.

Ook Agractie wijst op “het trappetje van Remkes”. De goedkeuring gaat volgens Agractie alleen over de uitkoopregelingen en niet over innovatie, omschakelen of verplaatsen. Remkes heeft uitdrukkelijk gesteld dat boeren de keuze moeten krijgen voor een goede vrijwillige regeling met alle opties. Agractie geeft aan dat de “keuze cruciaal” is en dat er niet gedwongen wordt in de richting van stoppen.

LTO en Agractie zijn positief over het feit dat de PAS-melders voorrang krijgen voor de vrijgekomen stikstofruimte, dat heeft de minister in een kamerbrief meegedeeld: PAS-melders en woningbouwprojecten, waarvoor binnen een jaar een vergunningaanvraag wordt gedaan, hebben het eerste recht op stikstofruimte uit het Stikstofregistratiesysteem (SSRS), ook wel de stikstofbank genoemd.

FDF geeft aan dat de taart als is verdeeld en vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet nu pas met voorrang komt voor PAS-melders. Daarnaast is FDF vooral niet te spreken over het beroepsverbod.

Laten we hopen dat de positieve houding van LTO en Agractie maakt dat de boeren overtuigd raken van het nut van deze regelingen. Zoals ik al eerder schreef: het werd ook tijd voor duidelijkheid.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.